Grupa II

SPRAWY BIEŻĄCE:***W tym roku przedszkolnym nasza grupa uczestniczy w akcji proekologicznej:

- "Kino za baterie" organizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.
Za zgromadzone zużyte baterie grupa otrzymuje bilety do kina. Prosimy o wsparcie w akcji i przynoszenie starych baterii.
Szczegółowy regulamin akcji http://mpo.krakow.pl/kino-za-baterie/


Indywidualne konsultacje z rodzicami
II w godz.16:30-17:00
* październik: 7;14;
* grudzień:5;12;
* styczeń:9;16;
* luty:13;20;
* marzec:13;20;
* kwiecień:10;17;
* maj:15;22;
* czerwiec:12;19;

Harmonogram zajęć dodatkowych w grupie II
PONIEDZIAŁEK

Rytmika 10:20

WTOREK
J.angielski 10:10-10:55

ŚRODA


CZWARTEK
J.angielski 10:20-10:55

PIĄTEK
Taniec towarzyski 10:40
Przedszkolowo.pl logo