Grupa III

ROK SZKOLNY 2018/19


Terminy indywidualnych spotkań z Rodzicami

08.10, 15.10
05.11, 19.11
10.12, 17.12
14.01, 21.01
11.02, 18.02
11.03, 18.03
08.04, 15.04
13.05, 20.05
10.06, 17.06

W bieżącym roku szkolnym, grupa III bierze udział w następujących akcjach i projektach:
"KINO ZA BATERIE" - program edukacji ekologicznej krakowskiego MPO. Promuje bezpieczną zbiórkę "elektrośmieci". Za zebrane baterie dzieci otrzymują bilety do kina: 2 kg baterii = 1 bilet.

"NAJLEPSZY KLEJ AMOS" możliwość wymiany pustych opakowań po kleju Amos, na nowe kleje.

"Uczymy Dzieci Programować" wprowadzenie podstaw kodowania i programowania poprzez zabawę, wykorzystanie maty do kodowania na różnych edukacjach, rozwijanie miękkich kompetencji: logicznego i algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do problemów, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

"Piękna nasza Polska cała" międzynarodowy projekt edukacyjny, będący odpowiedzią
na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,
folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci, poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych, poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

"Kreatywny Przedszkolak" ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.
Przedszkolowo.pl logo