Kancelaria

Dyrektor przedszkola mgr Halina Kopytko przyjmuje w dniach:
poniedziałek: 11.00 - 16.30,
środa: 8.00 - 11.00

oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zasady odpłatności za korzystanie z przedszkola

Opłaty za korzystanie z przedszkola należy regulować do 10. dnia każdego miesiąca.

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2017 r. Prezydenta Miasta Krakowa
(znak: BS-06.300.19.2017) uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września 2017 roku
odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych będą pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.
W praktyce oznacza to, iż wysokość należnych opłat będzie obliczana w przedszkolu
po zakończeniu miesiąca.
Rodzic otrzymuje informację o wysokości obliczonej kwoty (w formie papierowej, e-mail lub
telefonicznie) i dokonuje wpłaty w terminie najpóźniej do 10-go każdego miesiąca - przy czym za dokonanie wpłaty uważa się datę wpływu na rachunek bankowy.
Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe.UCHWAŁA NR LXII/1374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

6:30 - 8:00 płatne nauczanie, wychowanie i opieka
8:00 - 13:00 bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka
13:00 - 17:00 płatne nauczanie, wychowanie i opieka

koszt całodziennego żywienia: 7,00zł
koszt dwóch posiłków (I śniadanie + II śniadanie): 3,50zł
koszt dwóch posiłków (II śniadanie + obiad): 5,95zł
koszt jednego posiłku (śniadanie): 1,75

  • Opłata za pobyt w przedszkolu - na konto P-la 86 1020 2892 0000 5302 0590 2277
  • Komitet Rodzicielski - na konto Rady Rodziców 91 1020 2892 0000 5802 0015 7990


Przedszkolowo.pl logo