Oferta przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-17:00

Zapewniamy:

 • Łagodny start dziecka w przedszkolu poprzez realizację programu adaptacyjnego
 • Propozycje zabaw z Klanzy oraz programu Przedszkolaki Krok Pierwszy i Przedszkolaki Krok Drugi w rozwijaniu umiejętności prawidłowego wyrażania i odczytywanie emocji oraz w usprawnianiu umiejętności komunikacyjnych
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, Labana, Kniessów, Karla Vopela i Karla Orff'a w doskonaleniu sprawności ruchowej i wykorzystanie ich właściwości terapeutycznych
 • Systematyczną obserwację i diagnozę umiejętności dziecka oraz dostosowane do jego poziomu i możliwości formy pracy indywidualne
 • Rozpoznawanie specyficznych predyspozycji i zainteresowań dziecka oraz doskonalenie ich i promowanie w przedszkolu i poza placówką
 • Kształtowanie u dzieci postawy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych poprzez utrwalanie zasad współżycia w grupie, przemyślany dobór wzorców literackich i udział w akcjach charytatywnych
 • Utrwalanie zachowań proekologicznych poprzez czynny udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody
 • Wprowadzenie dziecka w świat kultury i obyczajowości, tradycji, norm i zwyczajów oraz historii Polski
 • Rozbudzanie u przedszkolaków potrzeby poznawania kultur innych narodów


Realizujemy:

Grupa: III, IV i V: Program wychowania przedszkolnego "Trampolina" wyd.PWN;
w gr. II "W kręgu zabawy" Program wychowania przedszkolnego autorstwa Jadwigi Pytlarczuk - zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.)Dodatkowe programy zewnętrzne
 • Akademia Przedszkolaka - miejski program sportowy, realizowany w grupie 5- i 6 - latków
 • Przyjaciele Zippiego międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego
 • Moduł "Matematyka" programu edukacji przedszkolnej "Klucz do uczenia się" wg teorii Lwa Wygotskiego, innowacyjne narzędzie dydaktyczne "Wiatrak matematyczny" w doskonaleniu kompetencji matematycznych
 • Ogólnopolski program "Uczymy dzieci programować"
 • "Czyste powietrze wokół nas"
 • "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 • "Mamo, tato, wolę wodę"
 • "Misja Velvetki"


Oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe:
 • Rytmika
 • Język angielski
 • Taniec towarzyski
 • Szachy
 • Religia dla dzieci 5- i 6- letnich
 • Kółko plastyczne
 • dyżury psychologa
 • terapia logopedyczna
Przedszkolowo.pl logo