Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Dzieciom o szczególnych potrzebach psychofizycznych jest udzielana w przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna. Jest ona realizowana przez nauczycielki w trakcie bieżącej pracy z dziećmi i indywidualnych zajęć kompensacyjno - korekcyjnych. Dzieci mają również zapewnione wsparcie specjalistów: psychologa i logopedy. Prowadzą oni zajęcia terapeutyczne z dziećmi oraz porady i konsultacje dla rodziców.

Opieka logopedyczna

Logopeda: mgr Magdalena Pospieszałowska

Piątek : 8.00 – 13.00

---------------------------------------------------------------------------
Opieka psychologiczna

Psycholog : mgr Anna Gebauer

Terminarz dyżurów i spotkań z p. psycholog do końca 20017 r:
26.09.17: pierwszy kontakt z wychowawcami grup w godz. 11:00 - 13:00
26.10.17: prelekcja "Gotowość szkolna" i czas do dyspozycji, zainteresowanych rodziców
23.11.17: dyżur dla rodziców w godz.14:00 - 17:00
21.12.17: obserwacje w grupach i kontakt z wychowawcami w godz.09:00 - 12:00

Prosimy rodziców, zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z panią psycholog o wcześniejsze umawianie terminu konsultacji w kancelarii przedszkola.

Przedszkolowo.pl logo