Rada Rodziców


Konto bankowe Rady Rodziców
PKO BP SA I O/Kraków Rada Rodziców P-20
91 1020 2892 0000 5802 0015 7990
____________________________________________________________Przy naszym przedszkolu działa Rada Rodziców w składzie:

Zarząd:
 • Przewodniczący:p.Wioletta Anioł
 • Z-ca przewodniczącego:p.Fabian Wójcik
 • Sekretarz:p.Krzysztof Marzencki
 • Skarbnik:

Komisja rewizyjna:
 • p.Mariusz NowakSkład grupowych Rad Rodziców:

Grupa I

Grupa II
 • p.Anna Karmińska
 • p.Justyna Wojciechowska
 • p.Marcin Śladowski

Grupa III
 • p.Karina Ruchałowska
 • p.Krzysztof Marzencki
 • p.Violetta Anioł

Grupa IV

Grupa V

________________________________________________________________

Zasady płatności na konto Rady Rodziców:I semestr: Rada Rodziców...zadeklarowana kwota

(płatne na konto bankowe RR do końca października 2016r.)

II semestr: Rada Rodziców...zadeklarowana kwota

(płatne na konto bankowe RR do końca marca 2017r.)

Rada Rodziców ustaliła zniżki w opłatach RR dla rodzeństw

Przedszkolowo.pl logo