Ramowy rozkład dnia

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00

Godziny posiłków:
  • I śniadanie: 8:45
  • II śniadanie: 11:30
  • obiad: 14:00

Ramowy rozkład dnia
6.30.00 – 8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie,
8.00 – 8.45 – Zabawy integracyjne, czynności higieniczno – porządkowe, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.
8.45 – 9.15 – śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie
9.15 – 10.15 – Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami- zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
10.15 – 11.30 – Zabawy w ogrodzie, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje
/spacery, wycieczki grupa I/.
11.30 – 12.00 – II śniadanie
12.00 – 13.00 – Spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe,obserwacje przyrodnicze w terenie/ grupa I relaksacja/.
13.00 – 13.45 – Głośne czytanie dzieciom, słuchanie muzyki, zabawy wg. zainteresowań dzieci, praca indywidualna.
13.45 – 14.00 – czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
14.00 – 14.30 – obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie
14.30 – 16.00 – Swobodna aktywność dzieci. Ćwiczenia utrwalające wiadomości dzieci, praca indywidualna – kompensacyjno – korekcyjna.
16:00 – 17.00 – Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne , zabawy i gry dydaktyczne , praca wyrównawcza z dziećmi , tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo