Kancelaria

Dyrektor przedszkola mgr Halina Kopytko przyjmuje w dniach:
poniedziałek: 11.00 - 16.30,
środa: 8.00 - 11.00

oraz w każdym innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Dominik Strzebak
adres e-mail: inspektor6mjo.krakow.pl

Zasady odpłatności za korzystanie z przedszkola

1. Zasady odpłatności za przedszkole reguluje Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca nr XCII/2509/18

2. Bezpłatne godziny pobytu dziecka od 8-13 . Pozostałe godziny płatne 1 zł, a 50 gr. Rodziny wielodzietne posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę dla Rodziny „N”.

3. Rodzice, którzy posiadają Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę dla Rodziny „N” proszeni są o dostarczenie kserokopii do kancelarii.

4. Dzieci sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłat z tego tytułu.

5. Dzienna stawka żywieniowa – 7 zł (śniadanie-1,40 zł, obiad-4,20 zł; podwieczorek 1,40)

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszona jest do 10 każdego miesiąca po okresie rozliczeniowym za poprzedni miesiąc.

Dane do wpłaty za przedszkole:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9.
Samorządowe Przedszkole nr 20, 31-450 Kraków ul. Ułanów 38.

Nr. konta: 86 1020 2892 0000 5302 0590 2277

Kwota do zapłaty podawana będzie do wiadomości rodziców do 5 dnia każdego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym drogą mailową lub telefonicznie.

Komitet Rodzicielski - na konto Rady Rodziców 91 1020 2892 0000 5802 0015 7990


Przedszkolowo.pl logo