Oferta przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-17:00

Zapewniamy:

 • Łagodny start dziecka w przedszkolu poprzez realizację programu adaptacyjnego
 • Propozycje zabaw z Klanzy oraz programu Przedszkolaki Krok Pierwszy i Przedszkolaki Krok Drugi w rozwijaniu umiejętności prawidłowego wyrażania i odczytywanie emocji oraz w usprawnianiu umiejętności komunikacyjnych
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, Labana, Kniessów, Karla Vopela i Karla Orff'a w doskonaleniu sprawności ruchowej i wykorzystanie ich właściwości terapeutycznych
 • Systematyczną obserwację i diagnozę umiejętności dziecka oraz dostosowane do jego poziomu i możliwości formy pracy indywidualne
 • Rozpoznawanie specyficznych predyspozycji i zainteresowań dziecka oraz doskonalenie ich i promowanie w przedszkolu i poza placówką
 • Kształtowanie u dzieci postawy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych poprzez utrwalanie zasad współżycia w grupie, przemyślany dobór wzorców literackich i udział w akcjach charytatywnych
 • Utrwalanie zachowań proekologicznych poprzez czynny udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody
 • Wprowadzenie dziecka w świat kultury i obyczajowości, tradycji, norm i zwyczajów oraz historii Polski
 • Rozbudzanie u przedszkolaków potrzeby poznawania kultur innych narodów


Realizujemy:

Program wychowania przedszkolnego "Trampolina"; autorki:Małgorzata Janiak, Kamila Witerska; wyd. PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
Program wychowania przedszkolnego, zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając różnicować go w zależności od potrzeb i możliwości przedszkolaków.


Dodatkowe programy zewnętrzne
 • Akademia Przedszkolaka - miejski program sportowy, realizowany w grupie 6 - latków
 • Sanford Harmony – program wspierający rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci - pomaga nawiązywać relacje koleżeńskie, ułatwia współpracę, uczy komunikacji oraz rozwiązywania problemów - realizowany w gr. IV
 • Moduł "Matematyka" programu edukacji przedszkolnej "Klucz do uczenia się" wg teorii Lwa Wygotskiego, innowacyjne narzędzie dydaktyczne "Wiatrak matematyczny" w doskonaleniu kompetencji matematycznych
 • "Czyste powietrze wokół nas"
 • "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 • "Mamo, tato, wolę wodę"


Oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe:
 • Rytmika
 • Język angielski
 • Taniec towarzyski
 • Szachy
 • Religia dla dzieci 6- letnich
 • dyżury psychologa
 • terapia logopedyczna
Przedszkolowo.pl logo