Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Otwarcie przedszkola

Przedszkole wznawia otwarcie od 18.05.2020r.
Rodzice , którzy zadeklarowali powrót dzieci do przedszkola proszeni są o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii Covid - 19 oraz wypełnienie załączonego Oświadczenia.
Oświadczenie należy dostarczyć drogą mailową lub w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Od dnia 25.05.2020r. Rodzice , którzy są zainteresowani powrotem dzieci do przedszkola proszeni są o taką informację / mailowo / lub tel. do dnia 20.05.2020r.
Ta informacja jest konieczna do organizacji pracy przedszkola, liczebności grup zgodnie z wymogami / do 12 dzieci w grupie /.

Rodzice proszeni są o zastosowanie się do kryteriów :
• pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola dzieci rodziców z wymienionych zawodów w procedurze


Komunikat 2020-05-13, 15:42 | autor: Halina Kopytko
Przedszkolowo.pl logo