Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

1 wrzesień 2020r.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy od 1 września wszystkie dzieci zapisane do naszego przedszkola. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z " Procedurą bezpieczeństwa " obowiązującą w przedszkolu od 1 września oraz wypełnienie i dostarczenie do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka Oświadczenia ( Załącznik Nr 1 do Procedury).

Podstawowe zasady , których należy przestrzegać w czasie przyprowadzania in odbierania dzieci:
1.Wchodząc do budynku należy założyć maseczkę i zdezynfekować dłonie lub ubrać jednorazowe rękawiczki.
2.W szatni prosimy zachować bezpieczną odległość od innych rodziców i ich dzieci.
3.W przypadku większej liczby rodziców w szatni ( jeżeli nie można zachować bezpiecznej odległości między rodzicami 2 metrów) prosimy poczekać w pierwszym małym holu.
4.Rodziców prosimy o nie wchodzenie do sal dydaktycznych.
5.Do przedszkola rano z dzieckiem jak i popołudniu po dziecko wchodzi tylko 1 rodzic.
6.Wszystkie wprowadzone zasady mają na celu zminimalizowanie kontaktów i uniknięcie ewentualnego źródła zakażenia wirusem covid-19.


Zebranie z rodzicami odbędzie się 9 września o godz. 17.30
Prosimy o obecność na zebraniu tylko po 1 rodzicu dziecka z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prosimy na spotkanie nie przyprowadzać ze sobą dzieci.

31 sierpnia od godz. 9.00 -do 11.30 / pon/ zapraszamy do odwiedzenia przedszkola dzieci nowoprzyjęte 3 - latki/ pierwszy raz w przedszkolu/.
Harmonogram ułożony jest po dwoje dzieci każde z jednym rodzicem celem zminimalizowania kontaktów. Harmonogram przyjść wg nazwisk i alfabetu:
9.00- C, 9.15-D, 9.30-F,G, 9.45-K,Ł, 10.00-M, 10.15-N,O, 10.30-P, 10.45-S, 11.00-Ś, Z.
Jeśli Państwo nie mogą przyjść w w.w godzinach prosimy skontaktować się tel. z dyrektorem.
Komunikat 2020-08-26, 16:52 | autor: Halina Kopytko
Przedszkolowo.pl logo